Spojky VN

Široký sortiment spojek pro VN použití.

yp spojky popis příklady kabelů
GUSJ-12/
GUSJ-24/
spojky pro třížilové kabely se společným kovovým pláštěm a  obvodovou papírovou izolací nebo stíněnými žilami pro 6kV, 10 kV, 22 kV a 35 kV CMKOPV, CMKOY, AMKOY, ANKOPY, CNKOPY
GUSJ-24/
GUSJ-42/
spojka pro jednožilové a trojplášťové kabely se stíně­ný­mi žilami s papírovou izolací pro 10 kV,  22 kV a 35 kV CNKOY, ANKOY, ANKTOYPV, AMKTOYPV
POLJ-06/3x
POLJ-12/1x
spojky pro třížilové kabely s plastovou izolací bez polovodivého stínění žil pro 6kV a přechodové spojky na jednožilové kabely s polovodivým stíněním žil pro 10 kV AYKCY, CYKCY, AYKCYDY, CYKCYDY
EMKJ-22xx
EMKJ-20xx
spojky pro stíněné ohebné  kabely s pryžovou izolací a přechodové spojky pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6 kV CHBU, CHCU, CBVU, NSGÄFOU
POLJ-12/3x
POLJ-24/3x
POLJ-42/3x
REPJ-24/3x
REPJ-42/3x
spojky pro třížilové kabely s plastovou izolací se stíněnými žilami pro 10 kV, 22 kV a 35 kV AXEKVCY, CXEKVCE, AXEKVCE, CXEKVCY, N(A)2XSY
POLJ-12/1x
POLJ-24/1x
POLJ-42/1x
REPJ-24/1x
REPJ-42/1x
spojky a opravné spojky pro jednožilové kabely s plastovou izolací a polovodivou vrstvou pro 10 kV, 22 kV a 35 kV AXEKVCE(Y), AXEKVCEz, CXEKVCE(Y), N(A)2XSY, SAXKA, DISTRI, AHXAMK-W, N(A)2XS(F)2Y
EPKB-12
EPKB-24
odbočné spojky pro jednožilové kabely s plastovou izoloací pro 10 kV a 22 kV AXEKVCE(Y), AXEKVCEz
CSJR-12/1x
CSJR-24/1x
CSJR-42/1x
CSJH-12/1x
CSJH-24/1x
CSJH-42/1x
elastomerové spojky pro jednožilové kabely s plastovou izolací a polovodivou vrstvou na žilách pro 10 kV, 22 kV a 35 kV AXEKVCE(Y), AXEKVCXEz, CXEKVCE(Y), N(A)2XSY, SAXKA, DISTRI, AHXAMK-W, N(A)2XS(F)2Y
TRAJ-12/1x
TRAJ-24/1x
EPKJ
přechodové spojky pro kabely s plastovou izolací a třížilové kabely se společným kovovým pláštěm a obvodovou papírovou izolací nebo stíněnými žilami pro 6 kV, 10 kV, 22 kV a 35 kV ANKOY-AXEKVCE(Y), ANKOPV-AYKCY,
ANKOY-N(A)2XSY
TRAJ-24/1x
TRAJ-42/1x
přechodové spojky pro jednožilové kabely s plastovou izolací a polovodivou vrstvou a kabely s papírovou izolací a stíněnými žilami s kovovým pláštěm na každé fázi pro 10 kV, 22 kV a 35 kV ANKOY-AXEKVCE(Y),
ANKTOYPV-AXEKVCE(Y),
ANKTOYPV-N(A)2SXY

kabelova spojka vn