Kabelové koncovky

Kompletujeme optimální soubory komponent pro řadu důležitých operací s kabelovými systémy.

1-kss-r1-kss-v3-kssk-r3-kss-r-2

TYPY KONCOVEK

1-KSS
Kabelové koncovky 1-KSS jsou teplem smrštitelné koncovky pro tří, čtyř a pětižilové kabely s plastovou izolací do 1 kV včetně kabelů s redukovaným průřezem jádra nulové žíly. Koncovky jsou složeny z rozdělovacích hlav a izolačních trubic od firmy TE Connectivity.

typ pro průřez kabelu (mm2)
1-KSS 4x6/16 6 – 16
1-KSS 4x25-70 25 – 70
1-KSS 4x70-150 70 – 150
1-KSS 4x185-240 185 – 240

1-KSS-R
Koncovky jsou určeny pro ukončování bezhalogenových kabelů s odolností proti šíření plamene dle ČSN IEC 332-3 pro pevné uložení, na jmenovité napětí do
1 kV, v prostředí vnitřním. Jsou určené např. pro kabel 1-CHKE-R, 1-CHKHDH-R.

1-KSS-V
Koncovky jsou určeny pro ukončování bezhalogenových kabelů s funkční schopností při požáru dle IEC 331 pro pevné uložení, na jmenovité napětí do 1 kV, v prostředí vnitřním. Jsou určené např. pro kabel 1-CHKE-V.

3-KSSK-R/C
Koncovky jsou určené pro  ukončování  jednožilových bezhalogenových kabelů se zvýšenou odolností proti šíření plamene podle ČSN IEC 332-3 kategorie C, s nízkým vývinem dýmu a korozivních látek vznikajících při hoření a jsou určené pro kabel 3-CHKCH-R/C. Prostředí normální, vlhké a mokré, teplota okolí -25°C až +40°C. Koncovky  se označují  napětím U v kV, značkou KSSK - R/C, průřezem a materiálem jader a koncentrických vodičů  ukončovaných kabelů.
Označení R/C  za pomlčkou ve značce   znamená, že  koncovky  jsou zhotoveny z bezhalogenových materiálů a splňují požadavky ČSN IEC 332-3 kategorie C.

3-KSS-R/C
Vlastnosti stejné jako  3-KSSK-R/C.
Jsou určené pro kabel 3-CHCH - R/C v trakčních tunelech metra. Prostředí normální, vlhké a mokré, teplota okolí -25°C až +40°C.
Výskyt vody: stříkající voda. Hodnota pH vody působící na koncovku je  6 - 11. 

 

 

Více z této kategorie: « Kabelové spojky SVS