Kabelové spojky SVS

Kompletujeme optimální soubory komponent pro řadu důležitých operací s kabelovými systémy.

1-svs-r1-SVS-V,-1-SVD,-SV3-svsk-r3-svs-r

TYPY SPOJEK

1-SVS-R
Spojky jsou určeny pro spojování bezhalogenových kabelů s odolností proti šíření plamene dle ČSN IEC 332-3.
Jsou určené např. pro kabel 1-CHKE-R, nebo 1-CHKHDH-R.

1-SVS-V
Spojky jsou určené pro spojování bezhalogenových kabelů s funkční schopností při požáru dle  IEC 331.
Jsou určené např. pro kabel 1-CHKE-V, nebo 1-CHKHDH-V.

3-SVSK-R  
Spojky jsou určeny pro vzájemné spojování  jednožilových bezhalogenových kabelů se zvýšenou odolností proti šíření plamene podle ČSN IEC 332-3
 např. 3-CHKCH-R  1x400/35 a 3-CHCH-R 1x400.

3-SVS-R
Spojky jsou určeny pro spojování  jednožilových bezhalogenových kabelů se zvýšenou odolností proti šíření plamene podle ČSN IEC 332-3 např. 3-CHCH-R  1x 95/35 nebo 3-CHCH-R  1x 400/35.