Kabelová příchytka KPAz

Kabelové příchytky – vlastní vývoj, konstrukce a výroba KAMAT.

kpz sada katlistKPaZ vykrestitulni

POPIS
Do třmenu z nemagnetického materiálu (slitiny Al) nebo FeZn  je vložen pryžový držák s otvorem odpovídajícím typu použitého kabelu zajištěný plastovým segmentem.

UŽITNÉ VLASTNOSTI
Pryžové držáky jsou odolné proti UV záření a nepříznivým povětrnostním podmínkám. Jsou flexibilní a mechanicky odolné. Jsou ideální náhradou za dříve používané dřevěné držáky.

POUŽITÍ
Kabelová příchytka KPAz je speciálně určena pro třížIlové VN kabely. Kombinace nových upevňovacích prvků včetně pryžového upevňovacího segmentu umožňuje pružné a pevné upevnění tohoto typu kabelu na nejrůznější druhy konstrukcí kabelových lávek. Zvláště pak tam, kde kabelové vedení přechází ze země do vzduchu.

SLOŽENÍ
Kabelová příchytka KPAz se skládá z pryžového držáku  KPA, plastového zajišťovacího segmentu a   fixačního třmenu vyrobeného ze slitiny Al nebo FeZn.

MONTÁŽ
Kabelová příchytka KPAz se připevní dvěma šrouby ke konstrukci, kotevnímu zařízení nebo na speciálně pro tento účel vyráběnou konzolu. Konzola není součástí příchytky a objednává se samostatně dle typu upevnění.