ZnO omezovače přepětí NN a VN

Omezovače přepětí – důležitý doplněk pro ochranu elektrických strojů, přístrojů a venkovních vedení.

Omezovače přepětí jsou doplňující prvky pro ochranu elektrických strojů, přístrojů a venkovních vedení. ZnO bloky jsou schopné zvládnout vysokoenergetické přepěťové impulsy a minimalizovat prosakující proudy v podmínkách běžného provozu. Omezovač tvoří kompaktní celek.

typ napěťový rozsah místo použití třída vybití popis
LVA do 1 kV vnější prostředí 2 Jsou určené k ochraně nízkonapěťových venkovních holých nebo izolovaných vedení, na ně napojených domovních instalací, distribučních transformátorů a dalších připojených zařízení
 HDA  03-41 kV vnější prostředí  1 Je určen hlavně do vnějšího prostředí, je možné ho však použít i v prostředí vnitřním.
 OCP 1  03-29 kV vnější prostředí  1 Je určen hlavně do vnějšího prostředí, je možné ho však použít i v prostředí vnitřním.
 OCP2-xS  03-29kV vnější prostředí  2 Je určen hlavně do vnějšího prostředí, je možné ho však použít i v prostředí vnitřním.
 OCP2-xM  30 - 41 kV vnější prostředí  2 Je určen hlavně do vnějšího prostředí, je možné ho však použít i v prostředí vnitřním.
 DA1  04-45 kV vnější prostředí  1 Je určen hlavně do vnějšího prostředí, je možné ho však použít i v prostředí vnitřním.

lvahdaocp

typ napěťový
rozsah
místo
použití
třída
vybití
popis
SPA 1 06–36 kV použití
ve VN
izolovaných
rozvaděčích
1 Omezovač je štíhlý a je vybaven integrovaným izolovaným přívodem k připojení na zařízení. To umožňuje značně zkrátit vzdálenosti mezi omezovači a uzemněným zařízením.
RDA 06–24 kV použití
ve VN
izolovaných
rozvaděčích
1 RDA omezovač spolu s Raychem RICS připojovacím systémem pro zapouzdřené SF6 rozvaděče vytvářejí integrovaný hermeticky utěsněný celek omezovače s kabelovou koncovkou připojenou v rozvaděči.
RSTI-CC-68SAxx10 12–41 kV použití
ve VN
izolovaných
rozvaděčích
1 RSTI-CC-68SAxx10 včetně připojovacího adaptéru typu RSTI vytvářejí integrovaný hermeticky utěsněný celek ukončení kabelu v rozvaděči.

omezovace rdaomezovace spa