Rozvodnicové skříně

SKRIN NOZOVE POJISTKYrozvadec 1

ROZVODNICOVÉ SKŘÍNĚ

POPIS
Rozvodnicová skříň je elektroinstalační prvek pro rozvod elektrické energie, ve kterém ochranné, spínací, měřící, signalizační a ovládací přístroje a nosné konstrukce tvoří jednotný technický celek.

POUŽITÍ
Instalují se na vstupu přívodního kabelu do objektu připojeného k rozvodné síti a slouží jako součást elektrické instalace objektu. Umožňují bezpečné uložení přístrojů nutných pro chod objektu.

Rozvaděče dle projektové dokumentace

POPIS
Firma KAMAT spol. s r.o. zajišťuje výrobu a dodávku rozvaděčů dle projektové dokumentace zákazníka.

Rozvaděč bytový
Rozvaděč elektroměrový
Rozvaděč společné spotřeby
Průmyslové rozvaděče
Rozvaděče pro fotovoltaické elektrárny

veolia 4 rozvadec 2

Nabízíme kompletní sortiment těchto výrobců:

ESTA, DCK HOLOUBKOV, ELPLAST a další