Spojky NN

Široký sortiment spojek pro NN použití.

 

typ spojky popis příklady kabelů
POLJ-01/ spojky pro kabely s plastovou izolací AYKY, CYKY, NAVY, NA2X2Y, E-A2X2Y, N(A)YC(W)Y
GUSJ-01/ spojky pro kabely s papírovou izolací a ocelovým páskovým pancířem CNKODY, AMKOY, ANKOP, ANKOPV
TRAJ-01/
EPKJ
přechodové spojky pro kabely s plastovou
a kabely s papírovou izolací
ANKOY, ANKOP,
ANKOPV – AYKY, CYKY, NAVY, NA2X2Y, E-A2X2Y
EMKJ-00xx
EMKJ-01xx
spojky pro ohebné kabely s pryžovou izolací CGLG, CGSG, CGTU, CGGU, CGDU, H05RN-F, H05RR-F, H07RN-F
SMOE-811xx spojky pro ovládací kabely s izolovanými lisovacími spojovači DuraSeal CYKY, NYY
BMHM-1001 odbočné spojky pro kabely s plastovou a papírovou izolací AYKY, CYKY, NAVY, NA2X2Y, E-A2X2Y, ANKOY, ANKOP, ANKOPV
BV
BAV
MM
zalévané odbočné spojky s hmotou Guroflex pro kabely s plastovou izolací AYKY, CYKY, NAVY, NA2X2Y, E-A2X2Y, N(A)YC(W)Y

foto 9foto 11

foto 10spojky