Utěsňovací systémy – opravné manžety a trubice

Nabízíme široký sortiment sad pro utěsňování kabelů, dále pak celou řadu opravných manžet a trubic. Podrobnější výčet následuje.

typ popis
RDSS utěsňovací systém průchodů
EPAF průchodka zdivem
302K, 402W, 502K, 603K utěsňovací rozdělovací hlavy pro 2 až 5 žilové kabely akabelové průchody
102L kabelové uzávěry

foto 15

typ popis
CRSM opravné manžety pro kabely s plastovou a papírovou izolací
MRSM opravné manžety pro ohebné kabely s pryžovou izolací
RFSM vlákny zesílené opravné manžety
WCSM silnostěnné teplem smrštitelné trubice z polyolefinu
ZCSM silnostěnné. oheň nešířící a teplem smrštitelné trubice bez obsahu halogenů
FCSM silnostěnné ohebné  a oheň nešířící teplem smrštitelné trubice
MWTM teplem smrštitelné trubice z polyolefinu o střední tlouěťce stěny
EN-DCPT tenkostěnné dvoubarevné (zeleno-žluté) teplem smrštitelné trubice
EN-CGTP tenkostěnné ohebné teplem smrštitelné trubice
EN-CGAT tenkostěnné teplem smrštitelné trubice, opatřené lepidlem

manzeta 2manzeta